Historie Weurtse T.C.

Een stukje historie
 
Op 6 september 1978 startte het Actiecomité met een publicatie in de Beuningen-Weurt Koerier met als tekst, dat het noodzakelijk was dat er tennisbanen in Weurt kwamen. Bij deze publicatie was een inschrijfstrookje waarop circa 240 mensen positief reageerden.
 
Op 14 september 1978 ging een brief naar B en W en Raad waarin deze actie aangekondigd werd en waarin hen werd gevraagd alle medewerking te verlenen ter verwezenlijking van een tenniscomplex in Weurt. Na een aantal herhaalde publicaties in het parochieblaadje en de Beuningen-Weurt Koerier komen we op dinsdag 24 oktober 1978 bij de oprichtingsdatum van de Weurtse Tennis Club.
 
Het leuke was dat ze al leden hadden voordat de vereniging werd opgericht en deze vereniging was er al eerder dan de tennisbanen. Het actiecomité veranderde hierdoor in bestuur. Ze hadden allemaal al ervaring in andere besturen en hun doelstelling was dat WTC er moest zijn voor alle mensen in Weurt. Het moest een tennisvereniging worden voor iedereen.
 
De reden waarom het zolang duurde eer men met de aanleg van de banen kon beginnen, was het bestemmingsplan. De uitgezochte locatie was namelijk voor industrie bestemd en nu zouden er tennisbanen komen! Pas na een half jaar was het plan gewijzigd en kon met de aanleg van de eerste twee banen begonnen worden.
 
Weer twee maanden later, op 13 oktober 1979, waren de banen speelkaar. De eerst jaren zou een directie keet uit Mook dienst doen als clubhuis. Het was klein, maar bere-gezellig!
 
Als gevolg van de grote belangstelling kwamen er al gauw twee banen bij.
 
Na zeven jaar geknokt te hebben voor vier banen, goede verlichting en een permanent clubhuis, had het bestuur bereikt wat ze bij de oprichting voor ogen had gehad. 
 
En dat geldt tot op de dag van vandaag!
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 677 5800

Tennisvereniging WTC Weurt

Sportlaan 22
6551 AZ Weurt